“Bij NatuurlijkSportief kijken ze niet eens of je de oefening wel goed uitvoert”
Klopt!
 
Wij dagen je uit en begeleiden je, we laten je ervaren wat je kan en vertellen je graag veel over ‘hoe en waarom’. We kijken met je mee en waarschuwen als we denken dat iets niet zo handig of goed voor je is.
 
Maar, we leren je geen trucjes en houden je niet eindeloos aan het handje, zodat je ons nodig hebt om iets te ‘veilig’ en ‘goed’ te doen.
We proberen niet alle risico’s voor jou weg te nemen, houden je niet uit de wind en beslissen niet voor jou wat je kan. We zeggen nooit dat je iets móet of wat het allerbeste voor je is.
 
We inspireren je graag om dat allemaal lekker zelf te doen en te ontdekken.
Wij openen graag een wereld voor je, waarin niks moet of onmogelijk is.
Waarin jij simpelweg kijkt of je aan een tak kan hangen, of je een steen kan optillen en of je door het gras kan lopen, of niet. Waarin je al doende leert en spelenderwijs verbetert.
 
Als kind heb je bijna alles geleerd door het gewoon te doen. Misschien wel het liefst zonder toezicht of instructie. Vallen en opstaan. Zo groeide je naar zelfstandigheid en kan je nu zelf bepalen wat je wel en niet doet.
 
Dat verwachten wij van onze sporters.
 
Eigen verantwoordelijkheid, zelf inschatten wat je wel of niet kan, wanneer je stopt en hoe zwaar je tilt.
Wij begeleiden jou in jouw eigen veiligheid.
 
Veiligheid begint bij het onderkennen van gevaren en het inschatten van eigen kunnen.
Dat is nooit ‘afgevinkt’, maar het optimaliseren daarvan kan best leuk zijn.
 
Wij maken van sporten weer buitenspelen.
Doe je mee?
 

Algemene voorwaarden

Sporten met NatuurlijkSportief is uitdagend en grensverleggend. Daarom is het van belang dat de deelnemer op de hoogte is van en akkoord gaat met het onderstaande.
De inhoud, locatie en duur van elke training of activiteit wordt bepaald door NatuurlijkSportief.
NatuurlijkSportief verzorgt uitsluitend de sportieve invulling van de training in is niet verantwoordelijk voor ( preventieve) randzaken op het gebied van persoonlijk welzijn, gezondheid en veiligheid. De verantwoordelijkheid en de zorg hiervoor ligt bij de deelnemer.

Deelname

Deelname aan activiteiten van NatuurlijkSportief is altijd volledig op eigen risico. NatuurlijkSportief is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of vermissing van privé eigendommen van deelnemers.
Deelnemers aan activiteiten zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen daden en handelingen. NatuurlijkSportief is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gedragingen of handelingen van deelnemers.
De deelnemer is gedurende de gehele activiteit zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen persoonlijke welzijn en gezondheid. NatuurlijkSportief is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures of enig ander letsel, ontstaan voor, tijdens of na activiteiten, noch de nasleep of gevolgen daarvan. De deelnemer wordt geacht zelf in staat te zijn om in te schatten of hij/zij in staat is de activiteit, of onderdelen daarvan te volgen. De trainer van NatuurlijkSportief kan op grond van eigen inschatting, deelname aan de gehele activiteit, of bepaalde onderdelen daarvan ontzeggen aan deelnemers.

Betaling
Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om éénmalig gratis en vrijblijvend deel te nemen aan een groepstraining van NatuurlijkSportief.
Voor elke groepstraining waaraan geheel of gedeeltelijk wordt deelgenomen, is de deelnemer betaling verschuldigd van het volledige lesgeld. Betaling van trainingen kan worden gedaan door betaling van een losse training, het aanschaffen van een trainingskaart, of het afsluiten van een jaarabonnement.

Losse training
Deelname aan een ‘losse training’ wordt altijd vooraf betaald aan de trainer van NatuurlijkSportief. Tarieven voor ‘losse trainingen’ worden vermeld op de website van NatuurlijkSportief.

10 Trainingenkaart
Deelnemers kunnen een kaart aanschaffen met een tegoed voor deelname aan tien groepstrainingen. Kaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Aangeschafte kaarten kunnen niet worden geretourneerd. De administratie van NatuurlijkSportief is leidend als registratie van het aantal gevolgde trainingen.

Jaarabonnement
Een jaarabonnement verschaft vrije deelname aan alle NatuurlijkSportief groepstrainingen. Een jaarabonnement is geldig tot één kalenderjaar na de afsluitdatum. Jaarabonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden. Een jaarabonnement wordt voor aanvang van de abonnementsperiode volledig betaald aan NatuurlijkSportief. Een jaarabonnement kan niet tussentijds door de deelnemer worden opgezegd of stopgezet.. NatuurlijkSportief heeft het recht een jaarabonnement vroegtijdig te beëindigen wanneer daar directe aanleiding tot is.

Clinics, activiteiten en events
Deelname aan alle activiteiten die niet vallen onder de reguliere groepstrainingen dienen voor aanvang van de betreffende activiteit te zijn voldaan conform het overeengekomen tarief. Betaalde gelden voor deelname aan activiteiten kunnen onder geen voorwaarde worden teruggevorderd door de deelnemende partij.

Doelstelling
NatuurlijkSportief verzorgt inspiratie en begeleiding bij buitenactiviteiten volgens de NatuurlijkSportief beweegmethode. Het effect van onze inspanning op de deelnemer kan niet worden voorspeld, of gegarandeerd.
Wij maken van sporten weer buitenspelen en jij mag meedoen, als je wilt.

NatuurlijkSportief heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden en tarieven.
KvK 55067395, BTW NL101202441B01, IBAN NL94 ABNA 047.89.41.315
www.natuurlijksportief.nl info@natuurlijksportief.nl