Algemene voorwaarden

Sporten met NatuurlijkSportief is uitdagend en grensverleggend. Daarom is het van belang dat de deelnemer op de hoogte is van en akkoord gaat met het onderstaande.

De inhoud, locatie en duur van elke training of activiteit wordt bepaald door NatuurlijkSportief.

NatuurlijkSportief verzorgt uitsluitend de sportieve invulling van de training en is niet verantwoordelijk

voor (preventieve) randzaken op het gebied van persoonlijk welzijn, gezondheid en veiligheid. De verantwoordelijkheid en de zorg hiervoor ligt bij de deelnemer.

Deelname

Deelname aan activiteiten van NatuurlijkSportief is altijd volledig op eigen risico. NatuurlijkSportief is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of vermissing van privé eigendommen van deelnemers.

Deelnemers aan activiteiten zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen daden en handelingen. NatuurlijkSportief is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gedragingen of handelingen van deelnemers.

De deelnemer is gedurende de gehele activiteit zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen persoonlijke welzijn en gezondheid. NatuurlijkSportief is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures of enig ander letsel, ontstaan voor, tijdens of na activiteiten, nog de nasleep of gevolgen daarvan. De deelnemer wordt geacht zelf in staat te zijn om in te schatten of hij/zij in staat is de activiteit, of onderdelen daarvan te volgen. De trainer van NatuurlijkSportief kan op grond van eigen inschatting, deelname aan de gehele activiteit, of bepaalde onderdelen daarvan ontzeggen aan deelnemers.

Betaling

Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om éénmalig gratis en vrijblijvend deel te nemen aan een groepstraining van NatuurlijkSportief.

Voor elke groepstraining waaraan geheel of gedeeltelijk wordt deelgenomen, is de deelnemer betaling verschuldigd van het volledige lesgeld. Betaling van trainingen kan worden gedaan door betaling van een losse training, het aanschaffen van een trainingskaart, of het afsluiten van een jaarabonnement.

Losse training

Deelname aan een ‘losse training’ wordt altijd vooraf betaald aan de trainer van NatuurlijkSportief. Tarieven voor ‘losse trainingen’ worden vermeld op de website van NatuurlijkSportief.

10 Trainingenkaart

Deelnemers kunnen een kaart aanschaffen met een tegoed voor deelname aan tien groepstrainingen. Kaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Aangeschafte kaarten kunnen niet worden geretourneerd. De administratie van NatuurlijkSportief is leidend als registratie van het aantal gevolgde trainingen.

Jaarabonnement.

Een jaarabonnement verschaft vrije deelname aan alle NatuurlijkSportief groepstrainingen. Een jaarabonnement is geldig tot één kalenderjaar na de afsluitdatum. Jaarabonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden. Een jaarabonnement wordt voor aanvang van de abonnementsperiode volledig betaald aan NatuurlijkSportief. Een jaarabonnement kan niet tussentijds door de deelnemer worden opgezegd, tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden. NatuurlijkSportief heeft het recht een jaarabonnement vroegtijdig te beëindigen wanneer daar directe aanleiding tot is.

Clinics, activiteiten en events

Deelname aan alle activiteiten die niet vallen onder de reguliere groepstrainingen dienen voor aanvang van de betreffende activiteit te zijn voldaan conform het overeengekomen tarief. Betaalde gelden voor deelname aan activiteiten kunnen onder geen voorwaarde worden teruggevorderd, tenzij er sprake is van zwaarwegende, onvoorziene omstandigheden.

NatuurlijkSportief heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden en tarieven.
KvK 55067395, BTW NL101202441B01, IBAN NL94 ABNA 047.89.41.315
www.natuurlijksportief.nl info@natuurlijksportief.nl